Naši kursevi engleskog jezika

Kursevi engleskog jezika za odrasle (opsti engleski jezik - General English Language) do nivoa B2

 • fond časova 70 (četiri meseca)
Cena na upit

Priprema polaznika za dobijanje CAMBRIDGE međunarodnog sertifikata

 • FCE
 • CAE
 • CPE
 • BEC (tri nivoa)
 • IELTS
 • fond časova od 95-110 (6-7 meseci u zavisnosti od već postojećeg predznanja polaznika)
Cena na upit

Priprema polaznika za polaganje ispita TOEFL

 • fond časova 80-95 (5-6 meseci u zavisnosti od već postojećeg predznanja polaznika)
Cena na upit

Specijalizovani kursevi engleskog jezika

 • za zdravstvene radnike
 • za pravnike
 • za turističke radnike
 • fond časova od 64-80 (4-5 meseci u zavisnosti od već postojećeg predznanja polaznika)
Cena na upit

Kursevi za decu

 • Od nivoa PRE A1 do B1
 • fond časova 80 (devet meseci)
Cena na upit